Chính sách thanh toán

Công ty TNHH Elecenter chấp thuận cả hai phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thông tin tài khoản công ty: Công ty TNHH Elecenter số TK: 229264129 – ACB Chi Nhánh Văn Lang – Gò Vấp – Tp Hồ Chí Minh

Thông tin tài khoản cá nhân:

LIÊN HỆ
TOP facebook icon